ภาคใต้

KT OPTIC

สาขา Central นครศรีธรรมราช

อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 075-392-811

KT OPTIC

สาขา โลตัสฯ ฉลอง (ภูเก็ต) อ.เมือง

จ.ภูเก็ต 076-374-235

KT OPTIC

สาขา โรบินสัน ชั้น 1 ร้อยเอ็ด 

อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 043-540-933

KT OPTIC

สาขาโลตัสฯ สมุย อ.เกาะสมุย

จ.สุราษฎร์ธานี 077-245-461

KT OPTIC

สาขา โลตัสฯ หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่

จ.สงขลา  074-223-047

KT OPTIC

สาขา บิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า หาดใหญ่

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  074-469-200

KT OPTIC

สาขา โลตัสฯ ภูเก็ต อ.เมือง

จ.ภูเก็ต 076-255-155

KT OPTIC

สาขา โลตัสถลาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 

076-274-190

KT OPTIC

สาขา โลตัสฯ สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

074-307-942

Optic Square

สาขา ชั้น 2 เซ็นทรัลสุราษฏร์ธานี

อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 077-963-279

KT OPTIC

สาขา Central Festival หาดใหญ่

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  074-339-907