เคล็ดไม่ลับเกี่ยวกับคอนแทคเลนส์

 • ตลับใส่คอนแทคเลนส์ควรได้รับการดูแลรักษาความสะอาดอย่างถูกต้อง
  หลังนำคอนแทคเลนส์ออกจากตลับแช่แล้ว ควรล้างและถูตลับให้สะอาดด้วยน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์แล้วผึ่งให้แห้ง

   

 • เปลี่ยนตลับใส่คอนแทคเลนส์ใหม่ทุกๆ 1-3 เดือน
   

 • ห้ามใช้ตลับใส่คอนแทคเลนส์ที่แตก รั่ว หรือมีความเสียหาย
   

 • ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ระหว่างทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับน้ำ เช่น ว่ายน้ำ, อาบน้ำ ฯลฯ
   

 • ไม่ควรล้างหรือแช่คอนแทคเลนส์ชนิดนิ่มด้วยน้ำเปล่า เพราะจำทำให้ขนาดและรูปร่างของคอนแทคเลนส์เสียรูปไปได้
   

 • ห้ามใส่คอนแทคเลนส์เข้าปาก ห้ามใช้น้ำลายแทนการใช้น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์
   

 • ห้ามใช้น้ำเกลือ หรือน้ำตาเทียมในการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคคอนแทคเลนส์ เพราะสารเหล่านี้ไม่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรค
   

 • เปลี่ยนคอนแทคเลนส์คู่ใหม่ตามอายุการใช้งานที่กำหนด
   

 • ห้ามแช่คอนแทคเลนส์ในน้ำยาเกินเวลาที่กำหนด ควรเปลี่ยนน้ำยาแช่ใหม่ทุกวัน
   

 • ห้ามเติมน้ำยาใหม่ลงไปในน้ำยาเก่า เพราะจะทำให้ฤทธิ์การฆ่าเชื้อโรคของน้ำยาเจือจางลงได้