เขตสะพานสูง

ดิอายวิชั่นช็อป 
ชั้น 1 ศูนย์การค้า เดอะ พาชิโอ รามคำแหง 
เขตสะพานสูง 02-734-1548

Regent Optical 
ชั้น 1 ศูนย์การค้า เดอะ พาชิโอ รามคำแหง 
เขตสะพานสูง 081-582-6666