เขตประเวศ

KT OPTIC

สาขา ซีคอนสแควร์ 1 เขตประเวศ 

02-721-8741

Modern Optical 
สาขา ชั้น G ซีคอนศรีนครินทร์ 
เขตประเวศ 02-721-8597

The Next 
สาขา ชั้น 2 ซีคอนสแควร์ 
เขตประเวศ 02-721-9550

Optic Square

สาขา ชั้นใต้ดิน ซีคอนสแควร์

เขตประเวศ 02-721-8540

The Next 
สาขา ชั้น 1 พาราไดซ์ พาร์ค 
เขตประเวศ 02-780-1675