เขตพระนคร

แว่นตา วังไทย

ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร

02-623-6018

แว่นตาศรีมหาราช

ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร

02-222-8466

แว่นตา วังสยาม

ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร

02-221-9548