ภาคเหนือ

KT OPTIC

สาขา บิ๊กซีฯ เชียงราย อ.เมือง

จ.เชียงราย  053-746-486

Eye Gallery 

ชั้น 2  มายา  เชียงใหม่ อ.เมือง

จ.เชียงใหม่  052-081-529

KT OPTIC

สาขา Promanada เชียงใหม่

อ.เมือง จ.เชียงใหม่  053-142-615

KT OPTIC

สาขา Central Airport เชียงใหม่ชั้น G

อ.เมือง จ.เชียงใหม่  053-203-281

Optic Square

สาขา ชั้น G เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว (เชียงใหม่) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 053-894-399

KT OPTIC

สาขา บิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ อ.เมือง

จ.เชียงใหม่  053-850702

KT OPTIC

สาขา โลตัสฯ คำเที่ยง อ.เมือง

จ.เชียงใหม่  053-872-843

KT OPTIC

สาขา มีโชคพลาซ่า อ.เมือง

จ.เชียงใหม่  053-852-040