เขตมีนบุรี

KT OPTIC

สาขา โลตัสฯ สุขาภิบาล 3

เขตมีนบุรี  02-916-8112

เมืองมีน การแว่น 
ตลาดมีนบุรี 
เขตมีนบุรี 02-517-2547 

ชัยทอง 
ตลาดมีนบุรี 
เขตมีนบุรี 02-918-6873