เขตลาดพร้าว

KT OPTIC

สาขา โลตัสฯ รามอินทรา

เขตลาดพร้าว 02-935-9787

ชวลิตออพติค 

ตลาดโชคชัย4 เขตลาดพร้าว

02-539-0365

Good Eye

สาขา เดอะวัน เซ็นทรัล ลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว  085-085-8888

Optic Square

สาขา ชั้น 3 เซ็นทรัลลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 02-541-1459, 02-937-1438

Bellisimo

สาขา เซ็นทรัลลาดพร้าว ชั้น 3

เขตลาดพร้าว 02-937-2283

The Next 
สาขา เซ็นทรัลพลาซา เฟสติวัล อีสท์วิล ชั้น 2 
เขตลาดพร้าว 02-102-5219