เขตหลักสี่

KT OPTIC

สาขา ไอทีสแควร์ 2 (หลักสี่)

เขตหลักสี่  02-576-0721

KT OPTIC

สาขา ไอทีสแควร์ (หลักสี่) ชั้น 1 

เขตหลักสี่  02-576-0339