เขตคลองเตย

KT OPTIC

สาขา โลตัสฯ พระราม 4

เขตคลองเตย 02-240-2811

KT OPTIC

สาขา K Village
เขตคลองเตย  02-665-6384

บุญญ์ตา

สาขา BTS อโศก
เขตคลองเตย 090-097-9979

Modern Optical 
สาขา ซอยสุขุมวิท 12-16 
เขตคลองเตย 02-229-4538

KT OPTIC

สาขา โลตัสฯ สุขุมวิท
เขตคลองเตย 02-741-4443

Infinite Gallery 
สาขา เพลินจิตเซ็นเตอร์
เขตคลองเตย 02-656-7118-9
081-356-9874

แว่นคุณเล็ก เพลินจิต 
อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น 2 
เขตคลองเตย  02-250-0514