เขตคันนายาว

แว่นตาศรไทย

สาขา ชั้น 2 แฟชั่นไอส์แลนด์
เขตคันนายาว  02-947-5215

Modern Optical 
สาขา แฟชั่นไอซ์แลนด์ 
เขตคันนายาว 02-115-0719

The Next 
สาขา ชั้น 2 แฟชั่นไอส์แลนด์ 
เขตคันนายาว 02-947-5580

ศูนย์แว่น Eye lab 
สาขา ชั้น 1 แฟชั่นไอส์แลนด์ 
เขตคันนายาว 02-947-5215

แว่นตาศรไทย 
สาขา แฟชั่นไอซ์แลนด์ 
เขตคันนายาว 02-947-6164-5