การเลือกน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์

พ.อ.ผศ.นพ.ธีระเทพ ตันตยาคม

 

  ผู้ที่มีปัญหาเรื่องสายตา นอกจากใส่แว่นเพื่อการมองเห็นที่ดีขึ้น

การใส่คอนแทคเลนส์ก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง ที่ช่วยให้การมองเห็นดีขึ้นได้

เนื่องจากการใส่คอนแทคเลนส์ต้องสัมผัสดวงตาโดยตรง
การรักษาความสะอาดของคอนแทคเลนส์จึงเป็นสิ่งจำเป็น

น้ำยาล้างทำความสะอาดคอนแทคเลนส์ที่ดี

จึงควรมีคุณสมบัติดังนี้ คือ

1. มีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อโรคที่ดี

2. ขจัดคราบสกปรก และทำความสะอาดผิวคอนแทคเลนส์ได้ดี 

   นอกจากกำจัดเชื้อโรค น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ที่ดี ควรมีประสิทธิภาพในการกำจัดคราบไขมัน

   โปรตีน และ สิ่งสกปรกต่างๆ ด้วย

3. มีความปลอดภัยต่อดวงตา และ เนื้อคอนแทคเลนส์ 

    น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ที่ดีควรประกอบด้วยสารทำความสะอาด

    ที่ไม่เป็นอันตรายต่อเซลล์กระจกตา และ น้ำยาเกาะหรือดูดซึมเข้าเนื้อคอนแทคเลนส์น้อยที่สุด

    เพื่อไม่ทำลายเนื้อคอนแทคเลนส์ และคงประสิทธิภาพของน้ำยาได้นาน

4. เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับคอนแทคเลนส์ และเพิ่มความสบายตา 

   น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์บางรุ่น มีการเติมสารที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับคอนแทคเลนส์  

เพื่อให้ผู้ใช้คอนแทคเลนส์สามารถใส่ได้นานขึ้นโดยยังสบายตาอยู่

น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ชนิด อเนกประสงค์ (Multipurpose) มักเป็นที่นิยม 

เนื่องจากใช้ง่าย สะดวก หาซื้อได้ทั่วไป

อย่างไรก็ตามน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ ชนิดนี้ก็ควรมีคุณสมบัติที่ดี ดังข้างต้น 

โดยเฉพาะเรื่องการกำจัดเชื้อโรค 

 ประสิทธิภาพ การกำจัดเชื้อโรคของน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ที่ดี

ต้องผ่านการทดสอบ ตามมาตรฐานของ ISO 14729

ซึ่งมีขั้นตอนในการทดสอบ คือ ทดสอบการกำจัดเชื้อโดยตรง

หากกำจัดเชื้อแบคทีเรียได้มากกว่า 99.9% และ เชื้อรา ได้มากกว่า 90%

ถือว่า น้ำยาชนิดนี้มีประสิทธิภาพสูงเพียงพอ โดยไม่ต้องทดสอบกับคอนแทคเลนส์ตามสภาวะจริง

จัดให้เป็นน้ำยาชนิดนี้เป็นประเภท Multipurpose disinfection solution (MPDS)

หากประสิทธิภาพการกำจัดเชื้อโรค น้อยกว่าเกณฑ์แรก

แต่ยังกำจัดแบคทีเรียได้มากกว่า 90% จะนำมาทดสอบคุณภาพต่อในขั้นต่อมา

ร่วมกับการ ล้าง ถู แช่ คอนแทคเลนส์ หากพบว่า น้ำยาชนิดนั้นลดปริมาณเชื้อลงได้ตามเกณฑ์ ก็ถือว่าเป็นน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ที่มีคุณภาพเพียงพอ

และจัดเป็นประเภท Multipurpose solution (MPS)

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 มีมาตรฐานการทดสอบน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์

ISO18259 เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการทดสอบให้ใกล้เคียงสภาพการใช้จริง

รวมทั้งทดสอบประสิทธิภาพการกำจัดเชื้ออะแคนธามีบา (Acanthamoeba) 

ด้วยน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ที่ผ่านเกณฑ์ทดสอบนี้

ก็ย่อมเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ใส่คอนแทคเลนส์ มากขึ้น 

ดังนั้นการเลือกผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคควรดู รายละเอียดข้างขวดน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์  ว่า มีระบุผ่านมาตรฐานการทดสอบเหล่านี้ไหม

อย่างไรก็ตามการล้างคอนแทคเลนส์ควรทำขั้นตอน ล้าง ถู และ แช่ ที่ถูกต้องด้วย เพื่อประสิทธิภาพ การกำจัดเชื้อโรคที่ดีที่สุด

 

Reference

1. International Organization for Standardization: ISO:14729. Ophthalmic optics-Contact lens care products-Microbiological requirements and test methods for products and regimens for hygienic management of contact lens. Geneva, Switzerland: 2001(E)

2. International Organization for Standardization: ISO:18259. Ophthalmic optics-Contact lens care-Method to access contact lens care product with contact lens in a case, challenged with bacterial and fungal organisms. Geneva, Switzerland: 2014(E)