ภาคกลาง

KT OPTIC

สาขา โลตัส อยุธยา  อ.เมือง

จ. อยุธยา  035-213-693

KT OPTIC

สาขา บิ๊กซีอยุธยา อ.เมือง

จ. อยุธยา  035-747-089

KT OPTIC

สาขา โลตัสฯ นครปฐม อ.เมือง

จ.นครปฐม  034-272-124

The Next 
สาขา ชั้น 2 เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร 034-491-732

The Next 
สาขา เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา ชั้น 3 อ.สามพราน 
จ.นครปฐม 034-100-717

The Next 
สาขา ชั้น 2 โรบินสัน เซ็นเตอร์ ฉะเชิงเทรา อ.เมือง 
จ.ฉะเชิงเทรา 038-564-259

KT OPTIC

สาขา อยุธยาปาร์ค อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา 035-213-693

KT OPTIC

สาขา บิ๊กซีอยุธยา ชั้น G

อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา 035-747-089

KT OPTIC

สาขา บิ๊กซี ลพบุรี อ.เมือง

จ.ลพบุรี  036-615-846

แว่นตาศรไทย
สาขา แฟรี่แลนด์ อ. เมืองนครสวรรค์ 
จ. นครสวรรค์ 056-311-180, 088-197-4850

The Next 
ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 035-229-267