เขตบางกอกน้อย

Infinite Gallery 

สาขา เซ็นทรัลปิ่นเกล้า เขตบางกอกน้อย

02-884-8130, 094-552-6307

Eye lab 
สาขา ชั้น 3 เซ็นทรัลปิ่นเกล้า 
เขตบางกอกน้อย 02-884-9599

Infinite Gallery 

สาขา เดอะเซ็นต์ ปิ่นเกล้า

เขตบางกอกน้อย 089-814-1629

The Next 
สาขา ชั้น 3 เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า 
เขตบางกอกน้อย 02-884-7619