เขตบางรัก

Eye Gallery 

สาขา ชั้น 4 สีลม คอมเพล็ค 

เขตบางรัก 02-231-3886

บุญญ์ตา

สาขา BTS ศาลาแดง

เขตบางรัก 090-096-9606

แว่นตาราชดำริ

สาขา เซ็นทรัลสีลม ชั้น 2

เขตบางรัก  02-231-3165

บุญญ์ตา
สาขา สถานี BTS ช่องนนทรี

เขตบางรัก 087-975-6774

แว่นตาราชดำริ

สาขา ธนิยะพลาซ่า ชั้น 2

เขตบางรัก 02-231-3165

แว่นตาท็อปเท็น

สีลม ซอย 10

เขตบางรัก

บุญญ์ตา
สาขา สถานี BTS ศาลาแดง
เขตบางรัก 090-096-9606

Modern Optical
สาขา ชั้น 1 ซีพี ทาวเวอร์
เขตบางรัก 02-638-2399

Eye Lab Shop
สาขา ชั้น 1 อาคารตรินิตี้ คอมเพล็กซ์ สีลม เขตบางรัก 02-231-5324