เขตบางขุนเทียน

Eye Gallery 

สาขา ชั้น 2 เซ็นทรัลพระราม 2

เขตบางขุนเทียน  02-872-4038

Optic Square

สาขา ชั้น 2 เซ็นทรัล พระราม 2

เขตบางขุนเทียน 02-872-4421