เขตบางเขน

KT OPTIC

สาขา โลตัสฯ หลักสี่ เขตบางเขน

02-955-7606

Modern Optical 
สาขา ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซ่ารามอินทรา 
เขตบางเขน 02-5525319

เส็งเจริญการแว่น (จ.เจริญการแว่น) 
ตลาดสะพานใหม่-ดอนเมือง 
เขตบางเขน 02-521-0172